در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۳ فروردین ۱۳۹۷

              بازداشت نوجوان زیر ۱۸ سال، به اتهام تکدی‌گری در پوشش زنانه.
یک نوجوان زیر سن ۱۸ سال در شاهرود به اتهام «تکدی‌گری» در پوشش زنانه بازداشت شد!!.
« حاجی » اشرفی٬ فرمانده انتظامی شهرستان «شاهرود» در استان سمنان خبر بازداشت این نوجوان را اعلام کرده است.
 اشرفی اتهام این نوجوان را «سوءاستفاده از احساسات مردم» عنوان کرده است!!!.
او گفته است  این نوجوان ۱۷ ساله روزانه  تا ۳۰۰ هزار تومان از طریق تکدی‌گری درآمد داشته است.
گسترش پدیده تکدی‌گری در ایران « آخوندی »  یکی از نتایج وخامت معیشت خانواده‌های ایرانی در سال‌های اخیر است.
خیابان‌های کلان‌شهر‌های ایران«آخوندی» محل فعالیت بسیاری از متکدیانی است که سن بسیاری از آنها زیر ۱۸ سال و حتی زیر ۱۰ سال است.
                                     ___________________________________________