در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

< آخوند >جوادی آملی: اگر مردم قیام کنند ما را به دریا می‌ریزند.
 جوادی آملی نگران است که شاید مردم بر اثر ناکامی حکومت در زمینه اقتصادی قیام کنند و "همه ما را به دریا بریزند". او می‌گوید که "اگر ملت به‌خاطر همین مسائل نامطلوب شورید دیگر همه را می‌شورد و کنار می‌گذارد".
< آخوند > عبدالله جوادی آملی، از < ملاهای >  بلند‌ پایه قم که روابط تنگاتنگی با < رژیم > دارد، در دیداری با علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی<رژیم آخوندی>، گفته است که مردم شاید اختلاس‌ها و بی‌عرضگی‌ها را تحمل نکنند و شورش آنها همه ارکان و اعضای حکومت را "بشورد و کنار بگذارد".
برخی محافل حکومتی در ایران اخیرا از فساد سیستماتیک در حکومت حرف می‌زنند که می‌تواند بقای حکومت را به مخاطره بیاندازد. 
جوادی آملی اما اشاره‌ای به نمونه‌ها و نمادهای فساد نمی‌کند و نوک تیز حمله‌اش از جمله متوجه دولت است که در قالب واژه‌هایی مانند "دو تابعیت بودن مسوولان و پر کردن جیب برخی افراد" بیان می‌شود.
جوادی آملی سپس با اشاره به تجربه چین شکوه می‌کند که «کشور ۸۰۰ میلیونی«؟!» که نظامی کمونیستی و بی‌دین دارد می‌تواند کشور خود را اداره کند اما ما یک کشور ۸۰ میلیونی هستیم و این همه امکانات و آب و خاک مناسب داریم در مشکلات خود می‌مانیم؟ آن کشور با کفر ۸۰۰ میلیون را اداره می‌کند اما ما با داشتن امام حسین و امام علی نتوانسته‌ایم.!»
استاد ! حوزه علمیه!! قم بعدتر ابراز نگرانی کرده است که فقر کمر ملت را بشکند. او می‌گوید که ملتی که "ستون فقراتش شکست و ویلچری شد" توان مقاومت ندارد و زیر بار دیگری می‌رود.
"ما جای فرار نداریم"
منتقدان تسلط نهادهای نظامی و امنیتی و دولتی بر اقتصاد و فسادی را که نظام اقتصادی و مالی ایران<آخوندی> را فرا گرفته مانع رونق این اقتصاد و توسعه آن به سود ایجاد اشتغال و پیشرفت کشور می‌دانند.
 مناسبات تنش‌آلود با غرب نیز که مانع اتصال طبیعی اقتصاد ایران به بازار جهانی و افزایش سرمایه‌گذاری در این کشور می‌شود از دیگر عوامل رکود و عدم پیشرفت اقتصادی ایران به شمار می‌رود.
آملی اما به این موارد اشاره نکرده و صرفا به بیان بخشی از مشکلات بسنده کرده و گفته است: «کشوری که این همه منابع و آب و خاک دارد چرا باید این همه گرسنه داشته باشد.»
او سپس بعید ندانسته که این همه مشکلات درنهایت مردم را به سوی قیام سوق دهد که در آن صورت "همه ما را به دریا خواهد ریخت. به همین جهت حواس‌تان باشد. البته بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم".
 کوتاه شده از: D W
                                                     ** < آخوند و ملا و مملکت داری....؟؟ >