در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۹ فروردین ۱۳۹۷

کوچ زود هنگام عشایر کهکیلویه و بویر احمد به سبب خشک شدن 300 چشمه 
خشکسالی، بحران آب و کمبود علوفه و گرمای شدید سبب شد تا امسال عشایر به جای پنجم اردیبهشت از دهم فروردین کوچ کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) ، مجید علی پور، مدیر! کل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد با تأیید کوچ زودهنگام عشایر گفت: «از مجموع ۵۷۰ چشمه ثبت شده عشایری استان تاکنون بیش از ۳۰۰ چشمه خشک شده است.»
خشکسالی در مناطق عشایری این منطقه در طول ۳۰ سال گذشته بی‎سابقه بوده است. این خشکسالی به کاهش شدید مراتع و پوشش گیاهی در مناطق عشایری استان انجامیده است.
به گفته این  مسئول!، عشایر استان بیش از یک میلیون راس دام مولد و دومیلیون دام تولیدی دارند.
اکنون اداره امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد برای جبران بحران آب، بیش از ۱۵ هزار تن علوفه خشک تامین، ۳۰ دستگاه تانکر آبرسانی سیار و ۳۰۰ دستگاه تانکر ۲ هزار لیتری چرخ دارو به صورت امانی در اختیار عشایر قرار داده است.
عشایر کهگیلویه و بویراحمد در ۷۰درصد مساحت این استان حضور دارند.
جمعیت عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ خانوار است.