در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۲۱ اسفند ۱۳۹۶

< برای ثبت در کارنامه ی هم یاران رژیم سوریه >

یونیسف: 
بیش از هزار کودک در عرض دو ماه در سوریه کشته شده‌اند
به گزارش یونیسف تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۱۸ بیش از یکهزار کودک در سوریه کشته شده‌اند. حدود ۷۵۰ هزار کودک نیز دچار معلولیت‌های جسمی و روحی ناشی از جنگ شده‌اند. ۲۰۰ هزار کودک در غوطه شرقی در محاصره هستند.
سازمان‌های امدادی و کمک‌رسانی بیلانی دردآور از جنگ سوریه ارائه کرده‌اند؛ جنگی که اکنون هفت سال است، جریان دارد.
یونیسف، صندوق کمک به کودکان سازمان ملل روز دوشنبه (۱۲ مارس / ۲۱ اسفند) تازه‌ترین گزارش خود درباره جنگ و خونریزی در سوریه را منتشر کرده است.
طبق این گزارش بیش از یک و نیم میلیون انسان در سوریه بر اثر جنگ، صدمه‌های جسمی و روحی دیده‌اند. بیش از نیمی از شهروندان سوریه نیز آواره شده و یا به خارج از کشور گریخته‌اند یا در داخل خاک این کشور آواره هستند.
در گزارش یونیسف همچنین آمده که در پی جنگ و درگیری‌ها در این کشور در حال حاضر ۸۶ هزار نفر از شهروندان سوریه، عضوی از بدن خود را از دست داده‌اند.
 کوتاه شده از:   D W