در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۷ اسفند ۱۳۹۶

« رهبر رژیم آخوندی : ما مفتخر به حجاب < روسری و چادر سرکردن > زنان ایرانی هستیم.»
« رهبر رژیم آخوندی »روز پنجشنبه ۱۷ اسفند (۸ مارس) به مناسبت ولادت دختر پیامبر اسلام با شماری از "ستایشگران و نغمه‌سرایان اهل بیت" در حسینیه « جماران » دیدار کرد.
« او » در سخنان خود به ویژگی‌های "زن اسلامی" پرداخت و "زن اسلامی" را با "زن غربی" مقایسه کرد.
* در تعریف "زن اسلامی"نیز گفت: او «موجودی است دارای ایمان، عفاف، رشد علمی و معنوی، اثرگذار در اجتماع، مدیر خانواده و مایه آرامش مرد و در کنار آن برخوردار از خصوصیات زنانگی مثل لطافت و آمادگی برای دریافت انوار الهی!.»
رهبر « رژیم » در عین حال از "الگوی انحرافی زن غربی" سخن گفت و ویژگی‌های "زن غربی" را "برهنگی، جلب نظر و التذاذ مردان" معرفی کرد!.

D W
* وضعیت ایران« آخوندی »  در زمینه ازدواج کودکان
نزدیک به یک چهارم ازدواج‌های ثبت شده در ایران« آخوندی » متعلق به کودکان زیر ۱۵ سال است.
 براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی! ایران « آخوندی » عقد دختران پس از رسیدن به ۱۳ سال تمام و پسران پس از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی قانونی است! و ازدواج دختران و پسران قبل از رسیدن به سنین ذکر شده منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت؟! و با تشخیص دادگاه است.
** کودک آزاری و آزار جنسی؛ پیامد ازدواج کودکان
برقراری راطه جنسی با کودکان پیش از رسیدن به سن قانونی در قالب ازدواج و یا بدون ازدواج در برخی کشورهای جهان ممنوع و جرم تلقی می‌شود. فعالان حقوق کودکان و زنان معتقدند که ازدواج زودهنگام کودکان از مصادیق کودک آزاری و همینطور آزار جنسی است و باید در این زمینه تدابیری اندیشه شود.
                                             ______________________________________________