در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اعدام نمادین آدمک رئیس بانک مرکزی «رژیم آخوندی» در اعتراض مالباختگان موسسه کاسپین.
جمعی از مالباختگان موسسه مالی اعتباری کاسپین مقابل دادسرای رسیدگی به جرایم مالی و پولی در تهران تجمع کردند.
در این تجمع که شنبه ۲۲ اردیبهشت برگزار شد، شرکت کنندگان در اعتراض به صدور مجوز موسسه کاسپین بدون بررسی از سوی بانک مرکزی و نبود نظارت بر آن، آدمک رئیس بانک مرکزی را به طور نمادین اعدام کردند.


پیشتر نیز در تجمع های مالباختگان موسسه‌های مالی اعتباری در ایران«آخوندی»، شعارهای تندی علیه «آخوند»حسن روحانی، رئیس « دولت » و برخی از اعضای آن سر داده شده بود.
تجمع کنندگان روز شنبه اعلام کردند که پس از گذشت ۱۸ ماه از وعده پرداخت سپرده‌های خود هنوز موفق به دریافت آن نشده‌اند.
اعتراض به تعدادی از موسسه‌های مالی به دلیل بازنگرداندن سپرده‌های مردم، در یک سال گذشته همواره ادامه داشته است.
تعدادی از موسسه‌های مالی در سالهای اخیر با وعده سودهای بالا، پس‌انداز شهروندان را جذب کردند اما در ادامه قادر به پرداخت سود و حتی اصل موجودی نبودند. این موسسات با برخورد قضایی و بانک مرکزی مواجه شدند اما تعیین تکلیف حساب‌های آنها به درازا کشید!.
با وجود اینکه مسئولان! دولتی اعلام کرده‌اند بازپرداخت سپرده‌های این موسسه‌ها به مرور انجام می‌شود، سپرده گذاران در تجمع‌های اعتراضی متعدد اعلام کرده‌اند که به پول خود نرسیده‌اند.
از سوی دیگر، مسئولان! «رژیم آخوندی» اسلامی درباره نحوه تشکیل این موسسه‌ها و افرادی که آنها را تاسیس کردند، توضیح مشخصی نداده‌اند.
V O A