در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۴ فروردین ۱۳۹۷

بی‌توجهی به طبیعت.
امسال با وجود دعوت همگانی به روز بی‌زباله در سیزده‌ به‌ در، تصاویری از آلوده کردن جنگل‌ها و مراتع نیز منتشر شد.
                                       این عکس پارک جنگلی لویزان را در روز « سیزده بدر »  نشان می‌دهد.

                                            ____________________________________