در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیدار پیروز انتخابات عراق، با سفرای کشورهای همسایه بجز« رژیم آخوندی » ایران.
<آخوند>مقتدی صدر، روحانی شیعە کە ائتلاف تحت رهبری او، سائرون، بیشترین آرای انتخابات سراسری ٢٢ اردیبهشت عراق را به دست آورد، با سفرای کشورهای همسایە دیدار و گفتگو کرد.
                                 « رژیم آخوندی» ایران با سپاه قدس زیر نظر قاسم سلیمانی در عراق و سوریه نقش دارد.
بەگزارش رسانەهای عراقی کە تصاویر دیدار شنبه ۲۹ اردیبهشت را نشان دادند، مقتدی صدر، ایرج مسجدی، سفیر <رژیم> اسلامی ایران<آخوندی> را بە این نشست دعوت نکردە بود.
از سوی دیگر ائتلاف سائرون اعلام کرده است که مقتدی صدر بە قاسم سلیمانی فرماندە سپاه قدس«رژیم» ایران  «آخوندی»، کە به عنوان نمایندە ولی فقیە! برای اتحاد بین گروەهای شیعە نزدیک بە تهران در بغداد به سر می برد، ٤٨ ساعت فرصت دادە تا از عراق خارج شود.
  صدر گفتە است که یک دولت عراقی در داخل عراق توسط تکنوکرات‌ها تشکیل می‌شود.
بە گزارش رسانەهای وابستە بە مقتدی صدر، قاسم سلیمانی پس از التیماتیوم ٤٨ ساعتە، شب گذشتە از بغداد خارج شد و بە سلیمانیە در کردستان عراق منطقە تحت نفوذ اتحادیە میهنی کردستان عراق رفت.
<رژیم> اسلامی ایران<آخوندی> دربارە مهلت ٤٨ ساعتە مقتدی صدر روحانی شیعە بە قاسم سلیمانی هیچ خبری را منتشر نکردە است.
V O A
                                   ___________________________________________