در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۰۹ خرداد ۱۳۹۷

وقتی " روضه خون "، معاون فرهنگی وزیر میشود .....؟!


  
حجم زیادی از جمود فکری و تحجّر لازم است تا یک مقام مسئول به جای زندان برای مجازات محکومان، شلاق را توصیه کند.                 
                                          __________________________________________