در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران < آخوندی > بار دیگر به رقم «شش هزار تومان» رسیده است.