در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

چهل ســـــاله نابود مون کردید! .


                                         مقاومت به قدرت تبدیل می‌شود.
امکان ندارد ویدیویی را که مقاومت دختر جوانی را در برابر یک مأمور مؤنث حزب‌اللهی و سیاه‌پوش «گشت ارشاد" آزار"» نشان می‌دهد ببینید و بغض‌تان از خشم نترکد. به ویژه زمانی که دختر در میان هیاهو و تهدیدهای نسل دیگری از «زهراخانم»ها، فریاد می‌زند:‌ «ولم کن! چهل ساله نابودمون کردید!» بدون آنکه خودش همه این چهل سال را تجربه کرده باشد.
چنین اتفاقی در هر جامعه‌ای که اندکی بر نظام حقوقی انسانی استوار باشد، سبب چندین استعفا از سوی مقامات مسئول می‌شود. اما در < رژیم > اسلامی ایران< آخوندی > ، سرکوب، فشار سیستماتیک بر فرد و جامعه، زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی، دخالت در روش و رفتار خصوصی افراد، کاملا قانونی است!.
هم این مؤنث حزب‌اللهی که می‌خواهد دختر جوانی را در خیابان به خاطر روسری خفه کند و هم آن مذکر آتش‌به‌اختیار که از سکو بالا رفت و با لگد یکی از «دختران خیابان انقلاب» را به پایین پرتاب کرد، همه به قوانین و مقررات شرع و نظام خود عمل می‌کنند. هار شدن آنها به پشتوانه‌ی سیستم قضایی مبتنی بر شرع است.
نظام حقوقی ایدئولوژیک و فرقه‌ای و داعشی است که این مزدبگیران را به طور سیستماتیک و وسازمان‌یافته در برابر مردم و حق آزادی و اختیار آنها و در برابر تنوع و رنگارنگی جامعه قرار می‌دهد. وگرنه، اگر این افراد از روی عقیده و بدون پشتوانه‌ی قانونی عمل می‌کردند، مانند هر جرم و تبهکاری دیگری، به نمونه‌های معدود فردی تبدیل می‌شدند که با پیگرد و مجازات شمارشان کمتر هم می‌شد!
به این ترتیب، شما، زمامداران< رژیم >  اسلامی، مقامات و مسئولان و مأموران روحانی<آخوندی> و نظامی و شبه‌نظامی و پاسدار و بسیجی و لباس‌شخصی و آتش‌به‌اختیارهای ذوب‌شده در عقاید کور و ارتجاعی و ضدآزادی و ضدزن، شما حزب‌اللهی‌ها و مذهبیون افراطی، بترسید از روزی که این فریادها از مقاومت به قدرت تبدیل شود.
از فریاد سه نسلی بترسید که در دوران خودتان بالیده و بزرگ شده‌اند اما با آموزش‌های شما بیگانه‌اند و به جهانی بسی فراتر از دنیای حقیر شما متصل هستند. جهانی که در آن «آزادی» و «اختیار» و «کرامت انسانی» آنقدر حرف برای گفتن دارد که جایی برای سخنان قرون وسطایی شما، مردگانِ متحرک و اجسادِ سربرآورده از تاریکی‌ها و سیاهی‌های قرون گذشته، باقی نمی‌ماند.
کوتاه شده از: kayhan.london