در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۲۳ فروردین ۱۳۹۷

کشاورزان معترض در اصفهان: «دشمن ما همینجاست، الکی می‌گن آمریکاست».

بنا بر گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض و راهپیمایی کشاورزان استان اصفهان علیه «سوءمدیریت منابع آبی» روز جمعه ۲۴ فروردین نیز ادامه یافت.
از گزارش‌های محلی و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی چنین برمی‌آید که تمرکز تجمعات روز جمعه در فلکه خوراسگان اصفهان و برخی مناطق اطراف آن بوده‌ است.
در این ویدئوها به‌ویژه شعار «دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست» شنیده و حضور گسترده زنان در راهپیمایی دیده می‌شود.
radiofarda