در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۲ فروردین ۱۳۹۷

                پدیده ظهور "شکوفه‌های پلاستیکی" روی درختان در شمال ایران « آخوندی »!.
                    هر سال در روزهای تعطیلات نوروز رها کردن زباله‌ها در طبیعت به معضلی برای محیط زیست!  تبدیل می‌شود.
                                روزنامه "همشهری" از ظهور تولید درختان پلاستیکی به دست مسافران نوروزی خبر می‌دهد.

                         " درخت پلاستیک!؛ تولید نوروزی مسافران" ایران « آخوندی »
                                               «این عکس در مسير بين اسالم به خلخال ثبت شده است».
                                                        ______________________________

                                                   __________________________________