در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۴ اسفند ۱۳۹۶

وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی استان البرز نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر شده است.

هر ماه ۴ کودک در استان البرز«کرج» سرراه گذاشته می‌شود!
-مدیرکل بهزیستی! استان البرز از افزایش تعداد کودکان بدسرپرست، رها شده و کودکان بیمار رها شده نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت که اوضاع اجتماعی این استان نه تنها بهتر نشده که بدتر نیز شده است.
او گفته در سال جاری ۹۶ کودک از مادران معتادشان گرفته شده‌اند.
‌مدیرکل بهزیستی استان البرز آمار هولناکی از رها کردن کودکان در خیابان‌های این استان اعلام کرده و گفته است که هر ماه ۴ کودک در کرج سر راه گذاشته می‌شوند.
 وی گفته وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی این استان نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر شده است.
داریوش بیات‌نژاد مدیرکل بهزیستی استان البرز گفته که در ۹ ماهه اول سال جاری ۳۶ کودک در خیابان رها شدند و به بهزیستی تحویل داده شدند که این رقم در سال گذشته ۳۴ مورد بوده است.
وی افزایش آمار رها کردن کودکان را بهبود نیافتن وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی و بدتر شدن وضعیت دانست.
به گفته بیات‌نژاد، از فروردین تا آذرماه سال امسال ۳۲۳ کودک جذب بهزیستی شدند که ۱۲۴ مورد در مرکز دولتی و ۱۹۹ نفر در مراکز غیردولتی نگهداری می‌شود.
بر مبنای این گزارش، در استان البرز ۴ مرکز دولتی و ۱۷ مرکز غیردولتی وجود دارد.
از سوی دیگر، ۴۵۶ کودک نیز تا آذرماه امسال توسط خانواده‌ها ولی با حمایت ماهیانه بهزیستی نگهداری می‌شوند.
مدیرکل بهزیستی استان البرز همچنین گفته از مجموع کودکان بی‌سرپرست این استان از ابتدای سال ۹۶ تا آذرماه، ۴۰ کودک به فرزندخواندگی برده شدند و همچنین ۱۳ کودک نیز به امین موقت سپرده شدند!.
بیات‌نژاد از افزایش تعداد کودکان بدسرپرست در استان البرز خبر داده و گفته که از ابتدای امسال ۷۶ مورد کودک بدسرپرست به بهزیستی واگذار شدند که نسبت به سال ۹۵، ۲۲ مورد افزایش داشته است.
کوتاه شده :kayhan.london
                                       _______________________________________________