در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۶ اسفند ۱۳۹۶

« آخوند ها در جهت اعمال آزار " شرعی !" ، همچنان تخته گاز میروند »

اتومبیل رانندگان 'بدون حجاب شرعی' متوقف می‌شود
به  گزارش خبرگزاری  کار  ( ایلنا )  « حاج » عباس  جعفری ، دادستان  تهــــــــران « آخوندی »  می‌گوید دادستانی دستور توقف اتومبیل رانندگان "فاقد حجاب شرعی" را صادر کرده است.
                                   او البته خواستار تفکیک در برخورد با "بدحجابی یا بی‌حجابی؟!" شده است.
بنابر  اعلام  پلیس  ظرف دو ماه  گذشته ۳۱۲۰ اتومبیل در رابطه با " کشف  حجاب، مزاحمت نوامیس، آلودگی صوتی " متوقف!! شده است.
                                 ___________________________________________________