در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۴ اسفند ۱۳۹۶

هر دلار بانکی ۴۴۵۱ تومان است و در بازار آزاد ۴۷۶۰ تومان.
از کشاکش های سیاسی حکومتی که به کشاکش های دلاری و سکه ای کشیده شده که بگذریم می رسیم به خود مردم ایران <آخوندی> که به دو دلیل بازار سکه و دلار را گرم کرده اند.
 نخست این که اعتمادی به ثبات ارزش پول ایران<آخوندی> وجود ندارد و هرکس که بتواند تومانش را به دلار یا طلا تبدیل می کند، و دوم کاسبی. یعنی از این دست خریدن و به آن دست فروختن و سود بردن که این نیز محصول دو پدیده است:
 1- بیکاری و به هر دری زدن برای پول در آوردن و خرج زندگی را تامین کردن و دوم روحیه کاسبی و بازاری که حکومت طی 40 سال حکومت بازاری ها و تجار بر ایران در تمام سطوح مملکتی آن را رسوخ داده اند. دلالی!
این صف و اجتماع < تصویر زیر >مربوط به دیروز (یکشنبه) در برابر بانک شهر و صرافی بانک ملت در خیابان فردوسی است.
هر دلار بانکی ۴۴۵۱ تومان است و در بازار آزاد ۴۷۶۰ تومان . مابه التفاوت آن همان سودی است که این جماعت برای آن به صف شده اند.
سکه را هم در طرح پیش فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سررسید شش ماهه با نرخ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خریده اند تا در روزهای آینده و بویژه با نزدیک شدن نوروز با سودی برابر سود دلار بفروشند!.
pyknet.net