در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۰۳ فروردین ۱۳۹۷

 جزیره هرمز در خلیج فارس
                      جزیره هرمز در خلیج فارس را «جزیره ۷۲ رنگ» هم می نامند.
                          رنگ این کوه سرخ است و برخی کوههای دیگر زرد و سفید هستند.