در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۲ اسفند ۱۳۹۶

گسترش آسیب های اجتماعی در ایران « ملائی » و انکار دادستان! < رژیم >.
علی افراشته معاون اجرایی مجلس شورای! اسلامی می‌گوید آسیب‌های اجتماعی در ایران« آخوندی »  رو به گسترش است.
دادستان« رژیم » او را به آمارسازی برای نومید کردن مردم متهم کرده!!!.
 معاون اجرایی مجلس شورای < آخوندی >  به برخی آسیب‌های اجتماعی در ایران«ملائی» اشاره کرده:
«هم‌اکنون دو میلیون و ۸۰۰ هزار معتاد به موادمخدر، ۵ میلیون معتاد به مصرف مشروبات الکلی، ۲۰۰ هزار سقط جنین، ۳۵ هزار مبتلا به ایدز، سه میلیون زن بی‌سرپرست، ۷۰۰ هزار زن رها شده، چهار هزار و ۵۰۰ خودکشی و سه هزار مورد فرار از خانه وجود دارد.»
عباس جعفری دولت‌آبادی در انتقاد از سخنان افراشته او را به آمارسازی برای نومید کردن مردم متهم کرده!:
«نظام!! اسلامی پیام‌آور سعادت برای مردم است و اصل سوم قانون اساسی ایده‌آل‌های یک دولت نمونه اسلامی را بیان می‌کند. این در حالی است که برخی مسئولان!! به جای پرداختن به وظایف خود، با ارائه آمارهای خلاف واقع، در پی دامن زدن به ناامیدی مردم هستند!.»
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران«آخوندی» ۲۰ دی سال جاری اعلام کرده بود که در سال ۹۵،پنج هزار و ۳۸ دختر از خانه فرار کرده بودند.
** سه هزار دختر در نیمه نخست سال از خانه فرار کرده‌اند
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران<ملائی> اعلام کرده که در سال ۹۵ ، پنج هزار و ۳۸ دختر از خانه فرار کرده بودند و با مقایسه این آمار در نیمه نخست سال جاری مشخص می‌شود آمار فرار دختران افزایش یافته است، حسین اسدبیگی گفته در نیمه اول امسال سه هزار دختر از خانه فرار کرده‌اند.
.radiozamaneh