در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۲۵ اسفند ۱۳۹۶

تصویب طرح تحریم « رژیم آخوندی » ایران برای نقض حقوق بشر در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده طرح تحریم < رژیم > اسلامی ایران« آخوندی » برای نقض حقوق بشر را تصویب کرد.
                                      کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده طرح تحریم جمهوری اسلامی ایران برای نقض حقوق بشر را تصویب کرد.
طرح موسوم به قانون پاسخگویی حقوق بشر و گروگانگیری < رژیم > ایران که کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان روز پنجشنبه ۲۴ اسفند در سطح کمیته تصویب شد، تشدید تحریمها علیه < رژیم > اسلامی ایران « آخوندی » در ارتباط با نقض حقوق بشر را مد نظر دارد.
روز پنجشنبه، اد رویس رئیس این کمیته چهار طرح معرفی کرد که یکی از آنها در صورت طی شدن روند تصویب و تبدیل به قانون، تحریم مقامات < رژیم > اسلامی ایران « آخوندی »  را برای نقض گسترده حقوق بشر در پی خواهد داشت. طرح دیگری که درباره سوریه است، غیر مستقیم به مقامات < رژیم > ایران و حمایت آنها از اسد مرتبط است.
اد رویس در جلسه صبح پنجشنبه درباره ایران<آخوندی> گفت: برای سال ها رژیم در تهران تمامی اپوزیسیون را با شیوه های بی‌رحمانه ی درد آور از جمله شکنجه در زندان اوین و دیگر زندانهایش و همچنین اعدام های گسترده در هم شکسته است. اما شمار کمی از مقام های < رژیم >  اسلامی ایران < آخوندی > برای نقض حقوق بشر مسئول شناخته شده اند.
وی افزود: رئیس قوه قضایی < رژیم >  به طور مشخص تا دسامبر سال گذشته برای نقض حقوق بشر مسئول شناخته نشده بود.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان افزود: این رژیم، رژیمی است که در تلاش برای باج خواهی که تا کنون سابقه نداشته است، اتباع آمریکا را بر اساس اتهامات دروغین زندانی کرده است، از جمله یکی از آن ها که در وضعیت بد جسمانی قرار دارد.
زمان، مدت ها سپری شده است تا رژیم ایران با عواقب حمله به آمریکایی ها و حمله به مردم ایران مواجه شود. لایحه پیشنهادی که امروز ، طرح شده است ، برای همین منظور است.
کوتاه شده از:V O A