در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۹ اسفند ۱۳۹۶

۵ هزار تجمع بدون مجوز برگزار شده است.
دبیر شورای امنیت! کشور اذعان کرد که وضعیت امروز ایران«ملائی» با گذشته متفاوت است. به گفته‌ی او اعتراضات دی‌ماه در سراسر کشور از همه‌ی جریان‌های سیاسی عبور کرد و هیچ حزب یا گروه سیاسی یا مذهبی آن را رهبری نمی‌کرد.
حسین ذوالفقاری، دبیر شورای امنیت کشور و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور< رژیم ملائی >، در همایش استانداران و مدیران کل سیاسی و فرمانداران سراسر کشور، از جمله درباره‌ی اعتراضات دی‌ماه در سراسر کشور سخن گفت.
ذوالفقاری گفت: «ما در گذشته چنین پدیده‌ای نداشتیم. ما با وضعیت متفاوت‌تری از گذشته مواجهیم. این اعتراضات بسیار سریع و عموما در شهرهای کوچک گسترش یافت و خشونت در این اعتراضات بیش از همیشه بود.»
در حالی که نیروهای تندرو < رژیم > اسلامی اعتراضات سراسری دی‌ماه در کشور را نتیجه‌ی "توطئه و تحریکات بیگانگان" می‌داند!، این مقام امنیتی وزارت کشور تصریح کرد: «این اعتراضات عبور از همه‌ی جریان‌های سیاسی کشور بود و هیچ حزب یا گروه سیاسی یا مذهبی آن را رهبری نمی‌کرد.»
به گفته‌ی ذوالفقاری، بیشتر دستگیرشدگان اعتراضات دی‌ماه فاقد سابقه‌ی امنیتی بودند و ۸۵ درصد آنان زیر ۳۵ سال سن داشته‌اند.
 او یکی از مولفه‌های این اعتراضات را "استفاده‌ی حداکثری از فضای مجازی" و "فضاسازی رسانه‌ای" دانست و خاطر نشان ساخت که این عوامل باعث شدند که "آتش اعتراضات بیشتر شود".
ذوالفقاری توصیه کرده است: «تا دیر نشده باید با دنیای مجازی مانند دنیای واقعی مواجه شویم و قانون و چارچوب‌هایی برای آن تعیین کنیم».
معاون امنیتی وزارت کشور اذعان کرده که تا پایان آذرماه حدود ۵ هزار تجمع عمده در کشور برگزار شده که همگی بدون مجوز بوده اما هیچ‌کدام به تنش و درگیری منجر نشده است. 
به گفته‌ی < او > "بوروکراسی پیچیده زمینه‌ی فساد را ایجاد می‌کند و مردم از این موضوع ناراضی‌اند".
کوتاه شده از: D W