در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۵ اسفند ۱۳۹۶

                           سرگردانی اخیر مسافران ایرانی در فرودگاه بغداد
                                 آنها را 5 بار کنترل و تفتیش بدنی کردند!.
عراقی ها نگاه مثبتی به ایرانی ها ندارند. حتی اگر حکومت آن از اکثریت شیعه عراقی باشد، از ایران« آخوندی »  گنبد طلا فرستاده شود، خودرو صادر شود و ... بالاخره خاطره 8 سال جنگ که بیش از 6 سال آن در خاک عراق بود در ذهن عراقی هاست، بویژه سنی های عراق که رقابت مذهبی هم با ایرانی ها دارند.
 این تبلیغات < رژیم > اسلامی که مردم عراق از سقوط صدام حسین و اعدام او خوشحالند هم بی اعتبار است. بویژه که پس از صدام عراق متلاشی شد.
 از این نظر هم عراقی ها < رژیم > اسلامی را مقصر میدانند. و بالاخره پیوند قومی و زبانی عراقی ها با عرب ها بسیار بیشتر است تا با ایرانی ها.
بازتاب این واقعیات را حداقل در دو سال اخیر مرتب شاهدیم. نه تنها در پشت کردن مقتدا صدر به ایران«ملائی» و یا  مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از <رژیم> اسلامی، بلکه درحوادث کوچک و بزرگ جاری. از جمله در سرگردانی اخیر مسافران ایرانی در فرودگاه بغداد و ندادن اجازه به پرواز گرگان- بغداد شرکت هوائی زاگرس .
 اجازه پرواز پس از ساعت ها بالاخره داده شد اما در این مدت و با هدف تحقیر مسافران ایرانی آنها را 5 بار کنترل و تفتیش بدنی کردند.
.pyknet.net