در ایران امروز ، " دین " شده اسباب فریب و دزدی و ریا
________
مشکلات ساختاری در< رژیم آخوندی > ایران محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد گسترده کسانی است که زاینده این < رژیم > و زائیده آن هستند.


۱۴ اسفند ۱۳۹۶

19 هزار مٌبلغ مذهبی« روضه خوان » به مدارس ایران « ملائی » اعزام میشوند.
مبلغان مذهبی در آموزش و پرورش موضوع تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش! « رژیم ملائی »  و حوزه علمیه!! است. دبیر ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش می‌گوید: علاوه بر ۵۰۰۰ «روحانی»<روضه خون> که به صورت تمام وقت در آموزش و پرورش اشتغال دارند، ۱۹ هزار مبلغ مذهبی نیز به مدارس اعزام خواهند شد.
مجتبی ملکی دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش! ایران « ملائی »  تعداد روحانیان«آخوند های» شاغل در مدارس را ۵۰۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: علاوه بر این ۵ هزار مبلغ مذهبی نیز به صورت نیمه وقت در آموزش و پرورش فعالیت دارند.
۱۰ هزار تحصیل‌ کرده!!  حوزه‌ های علمیه!!  بر اساس تفاهنامه « امین  » در مدارس « رژیم ملائی » فعالیت می‌کنند.
بر اساس این طرح روحانیان و مبلغان مذهبی ۳۰ ساعت در طول هفته در مدارس استقرار می‌یابند تا به «شبهات مذهبی!» دانش‌آموزان پاسخ دهند!!.
حسین درودی معاون امور استان‌ها، هدف نهایی از اجرای این طرح را «هر مدرسه یک روحانی-آخوند» اعلام کرده و گفته بود: به دلیل کمبود روحانی طرح امین! در ۳۵۰۰ مدرسه اجرا خواهد شد.
ملکی اما یکشنبه ۱۳ اسفند از اعزام ۱۹ هزار مبلغ مذهبی به مدارس سراسر کشور خبر داد و گفت که ۱۳۵ درصد از اهداف طرح حضور مبلغان مذهبی در مدارس محقق شده است.
به گفته ملکی ۲۰ هزار مدرسه در ایران<ملائی> متقاضی! استقرار روحانیت هستند اما کمبود منابع مالی مانع اجرای کامل این طرح شده است.
او گفت: ۲۵۹۱ روحانی<روضه خون> در حال حاضر در مدارس استقرار دارند.
تعداد مدارس تحت پوشش طرح استقرار روحانیون در سال گذشته ۲۸۸۴ مورد اعلام شده است. ملکی گفت که این رقم ۱۰ درصد بیشتر از پیش‌بینی ستاد همکاری حوزه علمیه! و آموزش و پرورش بوده است.
کوتاه شده :.radiozamaneh
                                                      ___________________________________
                                                                 _____________________